Dr Robin Parry – Trustee

“Wedi fy magu yn Sir Fôn yn pysgota’i afonydd rwyf yn feddyg teulu yn Llanberis ers 1989.Rwyf yn gadeirydd ar Gymdeithas Pysgotwyr Seiont,Gwyrfai a Llyfni(sydd wedi ymgyrchu dros gydnabod llygredd Llyn Padarn) ac hefyd yn gadeirydd ar Grwp Pysgodfeydd Lleol Gogledd Gwynedd a’i gynhelir gan ac sydd yn cynghori Cyfoeth Naturiol Cymru.Roeddwn yn weithredol yn ystod cyfnod ymuno pysgodfeydd Gwynedd â’r Ymddiriedolaeth ar ddiwedd 2012.Rwyf yn byw yn Llanberis ac yn mwynhau crwydro Eryri pan nad oes cyfle i daflu pluen ar ddyfroedd yr ardal.

I was brought up on Anglesey fishing the island’s streams and have been a GP in Llanberis since 1989.I am chairman of the Seiont,Gwyrfai and Llyfni Anglers Society(who have campaigned against the pollution of Llyn Padarn) and chairman of Natural Resources Wales’ North Gwynedd Local Fisheries Advisory Group.I was actively involved during the period when Gwynedd was incorporated into the Trust’s activities towards the end of 2012.I live in Llanberis and enjoy walking in Snowdonia when I am unable to cast a fly on local waters.”

Reporting an environmental incident

To report an environmental incident such as suspected poaching, pollution or wildlife crime, the dumping of hazardous or industrial waste and illegal abstraction from watercourses etc, call Natural Resources Wales’ incident hotline on 0300 065 3000 (24 hour service).

Afonydd Cymru
The Rivers Trust
Natural Resources Wales
The Wild Trout Trust